Luxace patelly (čéšky)

Luxace patelly (čéšky)

Jde o defekt, při kterém je čéška dočasně nebo trvale dislokována ze své normální (středové) polohy v kolenním kloubu. Luxace může být jednostranná nebo oboustranná. Čéška je častěji dislokována na vnitřní stranu kolena, méně často na vnější stranu kolena. Postižený jedinec není schopen normálního pohybu.

Výskyt luxace čéšky je častější u malých plemen psů a postiženy bývají častěji feny (1,6krát více) než psi (Dostál J., 2007).

Jak může k luxaci dojít?

Luxace pately může být buď vrozená, nebo získaná. Získaná luxace nastává následkem nějakého úrazu, kdy dojde k poškození některé z anatomických struktur, které čéšku drží v ideální pozici, často jde o pády z výšek. Vrozená luxace, což je nejčastější případ, je dědičně podmíněná (polygenní dědičnost). Jak název napovídá, její příčinou je mnoho vrozených dispozic, ty ve svém důsledku vedou k danému problému. Během růstu takto postiženého jedince vznikají na zadních nožkách (na jedné, ale asi v 50 procentech na obou) různě závažné změny, které se netýkají jen kolena samotného, ale začínají už v kyčelním kloubu, který má velký vliv na úhlení celé pánevní končetiny. Může být také nedostatečně vyvinut žlábek stehenní kosti, na němž čéška v normálním případě sedí, atd. Obecně lze říci, že první nastávají změny na kostech, až ty pak v konečném důsledku ovlivní změny ostatních tkání – kloubního pouzdra kolenního kloubu atd. (Svobodová K.a)

Projevy jednotlivých stupňů luxace čéšky

Rozlišujeme čtyři stupně luxace čéšky:

1. stupeň luxace čéšky

Čéška se dá vyluxovat při úplné extenzi (natažení) kolene. Pes je bez výrazných klinických příznaků, občas končetinu zvedne nebo poskočí. Tyto projevy jsou častější po zátěži.

2. stupeň luxace čéšky

Čéška luxuje při rotaci končetiny. Pozorujeme častější kulhání, náhlé poskočení a nesení končetiny bez zjevné bolesti, následuje uvolnění.

3. stupeň luxace čéšky

Je často následkem zhoršení luxace 2. stupně vlivem vyvíjejících se erozí (úbytku) a opotřebení chrupavky na kladce stehenní kosti. Čéška je vyluxovaná permanentně, ale manuálně ji lze vrátit, holenní kost je rotovaná směrem dovnitř. Majitel často popisuje přikrčený krok, spíše než kulhání. Akutní nástup kulhání může souviset také s rupturou zkřížených kolenních vazů.

4. stupeň luxace čéšky

Luxace je permanentní. Pokud je postižena jedna končetina pacient končetinu nese, pokud je postižení oboustranné, pes poskakuje jako zajíc – končetiny nejdou natáhnout a jsou v trvalé flexi (pokrčení).

Řešení

První stupeň luxace se léčí konzervativně, pomocí chondroprotektiv a analgetik, čtvrtý stupeň pouze chirurgicky a to co nejdříve – brzy po narození, než dojde k deformitám končetiny. Nejčastěji se provádí chirurgický zásah u luxací 2. a 3. stupně, přičemž kriteriem je frekvence a síla kulhání. Chirurgický postup spočívá v uchycení čéšky v požadovaném místě pomocí vlákna. Vlákno se zachytí nad čéškou a pod čéškou a provleče za příslušnou sezamskou kostí. Dále se provádí zkrácení kloubního pouzdra, které je vlivem abnormální polohy čéšky zvětšené a chybí mu dostatečná pevnost, která usnadní udržení čéšky ve správné poloze. Pokud je kladka stehenní kosti příliš mělká, je možno provést i trochleoplastiku. Jedná se o prohloubení kladky stehenní kosti vytnutím klínu v chrupavce a pod ní ležící tkáně a opětném dosazení chrupavky. V případě deformit holenní kosti se provádí osteotomie tuberozity tibie. Jedná se chirurgické přemístění kostěnného výběžku kosti holenní i s úponem čtyřhlavého stehenního svalu a úponem čéšky a jeho opětné přichycení do fyziologické (správné) pozice (Hyclová P., 2006)

Co by měl mít majitel takto postiženého psa na vědomí?

Luxace pately je dědičná, je nutná opatrnost při zařazování pejsků do chovu, hlavně majitelé psů bez PP často o problému nevědí a vesele šíří luxaci pately dál. I při velmi lehkém postižení – už stupeň I – je kloub s jeho chrupavkami namáhán jinak, než příroda zamýšlela, proto je užívání léků, které vám předepíše váš veterinář, na místě. Stav se časem může horšit – např. přechod ze stupně II na stupeň III. Obrovskou roli v prognóze vývoje onemocnění hraje obezita! Vhodná je přiměřená zátěž dle rad vašeho veterináře (Svobodová K. b).

Zdroje:

Dostál J., 2007. Genetika a šlechtění plemen psů, České Budějovice, Dona, ISBN – 978-80-7322-104-1.

http://www.familyvet.cz/ckfinder/userfiles/files/luxace-cesky-(pately).pdf

http://www.vetcentrum.cz/stodulky/lekar/825/luxace-pately-cesky

https://www.petmd.com/dog/infographic/patellar-luxation-dogs-medical-diagram