rok 2018

K bonitaci se dostavilo celkem

Feny:

Bikolor            1
Blumerle         6
Tricolor           5
Zlatá              15

Psů:

Bikolor             3
Blue merle       6
Trikolor            3
Zlatých            6

1 bml pes nebyl doporučen k přeregistraci (z důvodu barvy neodpovídající standartu)

Celkem bylo „bonitováno“ 9 importovaných jedinců (4feny + 5 psů)

Chrup
Úplný         18 fen + 13 psů
Neúplný     9 fen + 5 psů

Na:

CEA klinicky bylo vyšetřeno
11 fen a 6 psů s výsledkem prostý
1 fena a 1 pes s výsledkem není prostý

CEA DNA bylo vyšetřeno
8 fen a 5 psů s výsledkem Carrier
5 fen + 4 psi s výsledkem normal
1 fena s výsledkem aff.

MDR1         bylo vyšetřeno:
7 fen + 3 psi  s výsledkem carrier
6 fen + 4 psi s výsledkem normal

U ostatních jedinců výsledky nebyli předloženy, nebo jedinci nejsou vyšetřeni.

bonitace jaro 2018

bonitace jaro 2018 jedinci

bonitace léto 2018

bonitace zima 2018