rok 2018

K bonitaci se dostavilo celkem

Feny:

Bikolor            1

Blumerle         6

Tricolor           5

Zlatá                15

Psů:

Bikolor             3

blue merle       6

trikolor            3

zlatých            6

1 bml pes nebyl doporučen k přeregistraci (z důvodu barvy neodpovídající standartu)

Celkem bylo „bonitováno“ 9 importovaných jedinců (4feny + 5 psů)

Chrup

Úplný         18 fen + 13 psů

Neúplný     9 fen + 5 psů

Na:

CEA klinicky bylo vyšetřeno 11 fen a 6 psů s výsledkem prostý

1 fena a 1 pes s výsledkem není prostý

CEA DNA bylo vyšetřeno     8 fen a 5 psů s výsledkem Carrier

5 fen + 4 psi s výsledkem normal

1 fena s výsledkem aff.

MDR1         bylo vyšetřeno:   7 fen + 3 psi  s výsledkem carrier

6 fen + 4 psi s výsledkem normal

U ostatních jedinců výsledky nebyli předloženy, nebo jedinci nejsou vyšetřeni.

bonitace jaro 2018

bonitace jaro 2018 jedinci

bonitace léto 2018

bonitace zima 2018