rok 2022

Pro letošní rok již nejsou plánované žádné bonitace. Další proběhnou v roce 2023 při Klubových výstavách

Bonitace Nemošice 27.8.2022

bylo předvedeno celkem 23 jedinců, všichni doporučeni do chovu

  • 17 fen  (2 bicolor,4 tricolor,11 zlatá)   /z toho 3 import
  • 6 psů  (2 tricolor, 4 zlatí)

Chrup

  • úplný 17  (12 fen, 5 psů)
  • neúplný 6 (5fen,1pes)

Alespoň 1 zdravotní vyšetření předložilo 20 jedinců

Bonitace Kladno 11. a 12.6.2022

bylo předvedeno celkem 30 jedinců

  • 1 fena import
  • k přeregistraci bylo doporučeno 21 fen a 8 psů (2 blm,7 zl)
  • chrup – úplný 21 (15fen,6 psů), neúplný (6fen,2 psi)
  • alespoň 1 vyšetření předložilo 15 fen a 6 psů
  • 1 pes nebyl doporučen k přeregistraci