Výstavy

Stránka "Výstavy" obsahuje následující podsekce:

Tituly a čekatelství zadávané na výstavách pořádaných v ČR, vydalo ČMKU

Výstavní řád ČMKU od 1.3.2016 – 31.12.2019 naleznete zde

Výstavní řád ČMKU od 1.1.2020 naleznete zde

Přiznání titulu Český šampion

Zašlete nebo osobně doneste:
- originál pp nebo jeho kopii a originál výstavní přílohy
- originál posudků dokladujících získání čekatelství CAC
- nejméně od dvou rozhodčích
- nejméně ve dvou výstavních sezónách

U plemen nepodřízených zkouškám *tedy i pro sheltie, pozn. webmastera*
- 4x CAC(nejméně 2x z mezinárodní výstavy)

Použití Res.CAC pro přiznání titulu Český šampión – výklad:
Ocenění Res. CAC doložené výstavním posudkem lze použít při žádosti o titul Českého šampiona jako ocenění CAC v tom případě, že pes/fena, který na výstavě získal titul CAC, měl v době udělení titulu res. CAC ČMKU přiznán titul Český šampion. Praktický postup je takový, že majitel psa/feny, který uplatňuje nárok na titul Český šampion a dokládá jej oceněním Res. CAC, je povinen sekretariátu ČMKU sdělit, který jedinec získal před ním titul CAC (jméno a chovatelská stanice, č. zápisu, katalogové číslo) a doložit kopii posudku vítězného psa.

Schváleno P ČMKU – ukončení platnosti původního řádu pro uznávání šampionů *platný od 1. 1. 2011 do 1. 4. 2011*

Přiznání titulu Český junior šampion

Zašlete nebo osobně doneste:

- originál PP nebo jeho kopii a originál výstavní přílohy
- originál posudků dokladujících získání čekatelství
- od dvou rozhodčích
- 3x CAJC nebo 2x CAJC a 1x CAC (získaný do věku 24 měsíců)
- použitý CAC nemůže již být podkladem pro získání titulu Český šampion

Přiznání titulu Český veterán šampion

Zašlete nebo osobně doneste:
- originál PP nebo jeho kopii a originál výstavní přílohy
- originály posudků s oceněním 3x výborný 1 ve třídě veteránů, z toho min. 1x na MVP
- nejméně od dvou rozhodčích
- pouze z výstav konaných v ČR od roku 2005

Přiznání titulu Český Grand šampion

Zašlete nebo osobně doneste:

- originál PP nebo jeho kopii a originál výstavní přílohy
- originál posudků dokladujících získání čekatelství CAC
- od dvou rozhodčích
- 3x CAC (získaných ve třídě šampionů nebo vítězů, z toho nejméně 1x na mezinárodní výstavě)
- minimálně kopie posudků, prokazujících, že pes byl vystaven ve třídě šampionů (vítězů)

Pes musí mít v době získání prvního z těchto CACů již přiznaný titul Český šampion.

Res.CAC není možné použít místo CAC.

Přiznání titulu Mezinárodní šampion, Mezinárodní výstavní šampion

Zašlete nebo osobně doneste:

- kopii průkazu původu
- kopie potvrzení o čekatelství CACIB, kterými FCI potvrzuje, že navržený CACIB byl přiznán
- CACIBy musí být získány nejméně v rozmezí 1 rok a 1 den

Minimální podmínky plemen, u kterých zkouška není požadována*platné pro sheltie, pozn. webmaster*:
- 4x CACIB od tří rozhodčích ze tří států

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVNÍ ŠAMPION:

Pes pracovního plemene musí obdržet 4x CACIB od tří rozhodřích a ze tří států

Pokud Vám chybí některá z kartiček CACIB, můžete použít kopii posudku, případně karty CACIB z výstavy, nejdříve ale 6 měsíců po výstavě, ze které kartička chybí.

Vše potřebné zašlete doporučeně na adresu: ČeskoMoravská Kynologická Unie, Maškova 3, 182 53 Praha 8 – Kobylisy

Ceník poplatků za vyřízení šampionátů.

Na akce našeho klubu je možno hlásit online
ZDE

Zdroj: ČMKU