Členské příspěvky

na rok 2022 zůstávají stejné jako v minulém roce, tzn. 300,- Kč/stávající člen

Termín na úhradu je 31.3.2022

Platbu zasílejte na účet účtu klubu:

2300045437/2010, u FIO banka, a.s.

Při platbách používejte k identifikaci platby:
variabilní symbol:     členské číslo
specifický symbol:   111 – platba členského příspěvku

Prosíme všechny členy o aktualizace osobních údajů v případě změny ( i v případně nové korespondenční adresy) změny prosím hlásit na email: websheltie@gmail.com

aktualizováno dne 2.1.2022