Členské příspěvky

Prosíme všechny členy o aktualizace osobních údajů v případě změny ( i v případně nové korespondenční adresy).

Pro změnu kontaktujte paní Vlastu Liškovou, fortfox@seznam.cz nebo Ing. Vlasta Lišková, Růžová 603, 253 01   Hostivice.

na rok 2020

zůstávají stejné jako v minulém roce, tzn. 300,- Kč/stávající člen
Termín na úhradu je 31.3.2020

Platbu zasílejte na účet účtu klubu:
2300045437/2010, u FIO banka, a.s.
Při platbách používejte k identifikaci platby:
variabilní symbol:     členské číslo
specifický symbol:   111 – platba členského příspěvku