Členské příspěvky

na rok 2024

odsouhlaseno členskou schůzí 2023

členský příspěvek  500,- Kč
rodinné členství 200,- Kč
Zápisné do klubu (i rodinný člen) 200,- Kč  (platí se i při přerušení členství)

Termín na úhradu je 31.3.2024

Platbu zasílejte na účet účtu klubu:

2300045437/2010, u FIO banka, a.s.

Při platbách používejte k identifikaci platby:
variabilní symbol:     členské číslo
specifický symbol:   111 – platba členského příspěvku

Prosíme všechny členy o aktualizace osobních údajů v případě změny ( i v případně nové korespondenční adresy)
Změny prosíme hlásit na email: fortfox@seznam.cz , websheltie@gmail.com

aktualizováno dne 18.11.2023