Sport

Stránka "Sport" obsahuje následující podsekce:

Aktualizace dosažených výsledků je ukončeno k 30.6.2018. V současnosti jsou výsledky zkoušek přidávány přímo do databáze.

V případě zájmu přidání výsledků, zasílejte doklady o složených zkouškách na email websheltiesport@gmail.com

Tabulka složených zkoušek od paní Balcarové