Pracovní zkoušky

Stránka "Pracovní zkoušky" obsahuje následující podsekce:

V případě zájmu přidat svojí sheltii do seznamu, zasílejte doklady o složených zkouškách na email websheltiesport@gmail.com

Tabulka složených zkoušek od paní Balcarové

SHELTIE CLUB CZ, z. s. spolupracuje se slečnou Eliškou Černou.

Agility – Cílem je, aby psovod se svým psem překonal trať s překážkami ve správném směru a pořadí, bez chyb a v co nejlepším čase.“

Wikipedia
foto K. Hejduková

Canisterapie (pojmenování vzniklo v ČR) je název pro metodu pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby, prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa nebo feny (canis = latinsky pes).“

Wikipedia
foto E. Vávrová

„Dogdancing, nazývaný též Tanec se psem, Canine Freestyle a mnohými jinými názvy je psí sport, který spočívá v tom, že pes pod vedením psovoda provede sérii cviků v rytmu hudby. Tento sport pochází z Anglie, kde vznikl z klasické poslušnosti, do které byly postupně přidávany různé cviky dnešního Freestyle.“

Wikipedia
foto E. Vávrová

Pasení neboli herding je aktivita,která se v posledních letech dostává i mezi majitele sheltií. Jedná se o podporu vrozeného pasteveckého pudu a jeho rozvíjení pomocí práce s hospodářskými zvířaty.“

foto K. Hejduková

„Kynologie se dělí na dvě zásadní podskupiny, na služební a sportovní kynologii. Obě dvě tyto skupiny však mají společné nároky, zkušební řády a rovněž i disciplíny. Mezi discpilíny patří pachové práce (oddíl A), poslušnost (oddíl B), obrana (oddíl C).“

Wikipedia
foto K. Dvořáková