Udělení titulu Klubový šampion

Stránka "Udělení titulu Klubový šampion" obsahuje následující podsekce:

Udělení titulu Klubový šampion

1. Titul Klubový šampion se uděluje psům a fenám plemene sheltie výhradně v majetku členů SHELTIE CLUB CZ za výsledky na výstavách. Pokud je sheltie ve spoluvlastnictví, všichni spolumajitelé musí být členy Klubu.
Nárok na zápočet bodů k získání titulu Klubový šampion vzniká datem připsání členského příspěvku na účet klubu novým členem (i spolumajiteli). Další podmínkou je absolvování klubové či speciální výstavy našeho klubu (SHELTIE CLUB CZ) s výsledkem výborná + pořadí.

2. Titul Klubový šampion se průběžně vyhodnocuje a jednou ročně se oceňuje u příležitosti konání členské schůze, a to na základě žádosti majitele psa či feny zaslané garantovi soutěže a doložené potřebnými doklady (kopie obou stran PP se zápisem bonitace a doklady z výstav vydaných organizátory těchto výstav).

3. Výbor klubu vydá o udělení titulu Klubový šampion diplom, na jehož základě je titul zapsán do průkazu původu. Diplom bude předán na členské schůzi.

4. Nutnou podmínkou pro udělení titulu Klubový šampion je absolvování bonitace s následným zařazením do chovu. U jedinců uchovněných v jiných zemích není požadována bonitace v ČR, uznáváme chovnost jiných zemí.

5. Udělení titulu je podmíněno získáním 300 bodů u psů a 250 bodů u fen, tyto body lze získat za výstavní výsledky dle přiložené bodovací tabulky, přičemž se sčítají body za všechny tituly a ocenění získané na jednotlivých výstavách (nikoliv jen za nejvyšší dosažený titul)

6. Vystavení diplomu je zpoplatněno.

Žádosti o přidělení titulu zasílejte v: Tabulka-bodu_Klubový šampion_Klubový sampion pracea  včetně naskenovaných  dokladů zasílejte emailem na adresu:
email: lenka.bernardova@post.cz, případné dotazy na tel.
722988148

oblastní, krajská národní klubová, speciální mezinárodní evropská, světová
Výborný 4 1 3 5 7 10
Výborný 3 2 4 6 8 12
Výborný 2 3 5 7 9 14
Výborný 1 4 6 8 10 16
Vítěz třídy 3
Oblastní, krajský vítěz 5
r.CAC 2 4 6 12
CAC, CAJC 6 8 10 20
BOJ 10 10 10 20
Národní vítěz 10
Klubový vítěz 15
r.CACIB 10 20
CACIB 15 30
BOS 10 15 18 35
Vítěz plemene BOB 12 16 20 40
BIS/JBIS 14 18 25 50

archiv pravidel  v pdf: archiv 2018 kš