Celoroční soutěž TOP SHELTIE (pes/fena)

Stránka "Celoroční soutěž TOP SHELTIE (pes/fena)" obsahuje následující podsekce:

Ročník 2017

Dosažené výsledky zasílejte do 28.2.2018 v tabulce ke stažení

na adresu : Lenka Bernardová, Hlavní 140, Družec, 273 62
nebo na email: lenka.bernardova@post.cz

ZDE KE STAŽENÍ TABULKA PRO VÝPOČET BODŮ (formulář)

Vyhlášení výsledků a předání diplomů proběhne 24.3.2018 na členské schůzi.

PRAVIDLA:

1) Psi a feny registrovaní do soutěže musí být v majetku nebo spolumajetku člena klubu

2) Počítají se výstavy z celého kalendářního roku 2017.

3) Kopie posudků/kartiček (kartička titulu připnutá k posudkovému listu)+ oboustrannou kopii průkazu původu zašlete nejpozději do 28. 2. 2017 na adresu garanta

4) Přiložte tabulku výpočtu bodu se sloupci: datum, místo konání, typ výstavy, ocenění, body a celkovým součtem všech bodu dle bodovací tabulky
Prosíme účastníky, aby výsledky poslali zkompletované co nejpřehledněji.
Rozhodující pro uzávěrku je datum podání na poště.
Prosíme o zaslání v čitelné (strojové) formě. Upozorňujeme, že na pořadí v závěrečných soutěžích výstav, bude brán zřetel pouze, bude-li oficiálně potvrzeno zápisem v PP nebo doloženo potvrzením organizátora výstavy.
Body získané na Světové nebo Evropské výstavě psů v daném roce se počítají jako MVP, ale násobí se koeficientem 3. Body se kumulativně přičítají.
Příklad:
Pes, který získal BOB na Klubové výstavě
10b(V1)+12b(CAC)+25b(Klubový vítěz) +10(BOB)´= 57bodů
Vítězové budou kontaktováni.

Prosíme účastníky soutěže, aby počítali s eventuální účastí pro převzetí cen.

Nezapomeňte uvést kontaktní email, případně telefon, adresu a svoje členské číslo.