Kontakt

Kontakty
klubový email websheltie@gmail.com
vše kolem vrhů, odchovů odchovy.sheltie@seznam.cz
vše kolem výstav (info, případné přihlášky mimo on-line systém) vystavy.sheltie@gmail.com
vše kolem bonitací (info, přípandné přihlášky mimo on-line systém) bonitace.sheltie@gmail.com
vše kolem databáze, přidávání vyšetření, jedinců databaze.sheltie@gmail.com
Předseda klubu Dagmar Semerádová
Vlašimská 2170, 256 01 Benešov
tel.: 724 271 884 e-mail: dsemeradova@seznam.cz
Zastupuje klub v jednáních s třetími subjekty, řeší podněty členů, řídí činnost výboru klubu, výstav a podává daňová přiznání, člen týmu poradců chovu
Místopředsedkyně, Jednatel Ing. Vlasta Lišková
Kontakt s členy (přijímání a vyřizování přihlášek), vedení evidence a zálohování dokumentů klubu, výstavy,příprava Ročenky, hlavní poradce chovu
Hospodář Eva Plíštilová
Vede účetnictví a pokladnu klubu, připravuje podklady pro daňové přiznání, zajištění výstav; člen týmu poradců chovu
Člen výboru Hana Zavřelová
Administrátor webu, správa databáze, správce dílčí plemenné knihy
Člen výboru Ing. Lenka Bernardová
Vede evidenci a garantuje přiznávání titulu Klubový šampion a garant pro soutěž Klubu TOP SHELTIE, TOP SHELTIE WORKING.
Člen výboru Kateřina Matrasová
Příprava ročenky, zajišťování klubových akcí
Člen výboru Kateřina Dušková
sponzoring, zajišťění klubových akcí, člen týmu poradců chovu
Kontrolní komise Zina Nekvapilová
manepoideal@seznam.cz
Miroslav Matouš
Ivana Bočková
Hlavní poradce chovu Ing. Vlasta Lišková
Tým poradců chovu: Dagmar Semerádová
Eva Plíštilová
Kateřina Dušková