Kontakt

Klubový email:                                                                                             websheltie@gmail.com

vše kolem krytí a odchovů – od 1.1.2020:                                               odchovy.sheltie@seznam.cz

vše kolem výstav (info, případné přihlášky mimo on-line systém)    vystavy.sheltie@gmail.com

vše kolem bonitací (info, přípaně přihlášky mimo on-line systém)  bonitace.sheltie@gmail.com

*****************************************************************************************

Dagmar Semerádová, předsedkyně klubu, Zastupuje klub v jednáních s třetími subjekty, řeší podněty členů, řídí činnost výboru klubu, výstav a podává daňová přiznání
Vlašimská 2170, 25601  Benešov,
tel.: 724 271 884 e-mail: dsemeradova@seznam.cz

MVDr. Eva Fialová , místopředsedkyně klubu Poradce chovu, Poradce chovu, komunikace s plemennou knihou, vede dílčí plemennou knihu, organizace výstav, bonitací a sponzoring
tel.: 603 202 242 e-mail: arcamony@seznam.cz

Vlasta Lišková, Jednatelka klubu, Kontakt s členy (přijímání a vyřizování přihlášek), vedení evidence a zálohování dokumentů klubu, výstavy, kontrola webu a zpracování Zpravodaje

Eva Plíštilová, pokladník, hospodářka a pokladní, připravuje podklady pro FÚ

Hana Zavřelová, člen výboru, administrátor webu a databáze, zajištění klubových akcí

Ing. Lenka Bernardová, člen výboru, Vede evidenci a garantuje přiznávání titulu Klubový šampion a garant pro soutěž Klubu TOP SHELTIE, TOP SHELTIE WORKING.

Viktorie Galie, člen výboru, zajišťování klubových akcí, grafická úprava ročenky

*********************************************************************************

Kontrolní komise:

Alena Žamberská, předsedkyně, e-mail: alena.zamberska@seznam.cz

Miroslav Matouš, člen
Zina Nekvapilová, člen