MDR1

MDR1

autor článku: Jana Zemková

Leták v plné velikosti ke stažení ZDE


Přecitlivělost kolií na Ivermectin

Již zhruba 20 let je známá přecitlivělost některých kolií na antiparazitikum Ivermectin (Ivomec), která se projevuje poruchami pohybu a koordinace, chvěním, zvracením, dezorientací atd. Při vyšších dávkách této látky může dojít i ke smrti zvířete, ačkoliv jiní psi tuto dávku snášejí bez jakýchkoliv nežádoucích příznaků. Genetická podstata této odlišné citlivosti byla dříve zcela neznámá a byla prozkoumána teprve před několika lety vědeckými skupinami v USA (Washington), Francii (Toulouse) a Německu (Giessen).

Defekt MDR1

Nervové buňky psa chrání před toxickým působením léčiv transportér MDR1 (multidrug resistance = mnohočetná léková rezistence), který brání vstřebávání nežádoucích látek stěnami cév do nervových buněk mozku. U kolií citlivých na Ivermectin se vlivem defektu genu MDR1 tato ochranná funkce ztrácí a látky jako Ivermectin mohou bez omezení přecházet do nervových tkání.

Genetická podstata této přecitlivělosti byla prokázána porovnáním genetické sekvence MDR1 bígla a kolie citlivé na Ivermectin. U postižené kolie oproti bíglovi část genetické informace chybí, a proto se nemůže vytvářet funkční transportér MDR1.

Genetika

Dědičnost defektu je recesivní. MDR1 genotyp každého jedince se skládá z kombinace otcovské (+ nebo -) a mateřské (+ nebo -) genetické informace. Defektem jsou postiženi pouze jedinci, kteří vlohu zdědí od obou rodičů. Označují se jako -/- a vlohu pro defekt předávají všem svým potomkům. Jedinci +/- jsou klinicky zdraví, ale mohou přenášet defekt na potomky. Psi s normálním genotypem se označují +/+ a žádný jejich potomek nebude postižen defektem MDR1.

Postižená plemena

V rámci studie četnosti defektu MDR1 u různých ras bylo v Giessenu testováno 30 různých plemen z 10 evropských zemí. Defekt v genu MDR1 byl objeven u následujících plemen: kolie dlouhosrstá a krátkosrstá, šeltie, australský ovčák, wäller (kříženec australského ovčáka a briarda), bobtail a border kolie. Největší výskyt postižených jedinců (-/-) je u kolií (33%), šeltií (5,7%) a australských ovčáků (6,9%).

Postižení jedinci

Psi s genotypem MDR1 -/- jsou za normálních podmínek zdraví a v běžném životě není potřeba u nich podnikat žádná preventivní opatření. Problémy může vyvolat pouze aplikace některých léčiv. Vědecky dokázané jsou u nich toxické účinky antiparazitních látek Ivermectinu (preparáty Diapec®, Ecomectin®, Equimax®, Eqvalan®, Ivomec®, Noromectin®, Paramectin®, Qualimec®, Sumex® a Virbamec®), Doramectinu (preparát Dectomax®) a Moxidectinu (preparáty Cydectin® a Equest®) a antidiarrhoika Loperamidu (proti průjmu).

Četné další účinné látky vykazují vliv na transportní systém MDR1 při pokusech in vitro nebo na pokusných zvířatech (myši zbavené transportéru MDR1). Jejich vliv na psy postižené defektem MDR1 však zatím nebyl přímo prokázán. Seznam těchto látek lze nalézt na níže uvedené internetové adrese.

Jako bezpečné pro psy postižené defektem MDR1 byly testovány preparáty Stronghold® (účinná látka Selamectin, aplikace ve formě spot-on), Advocate® (účinná látka Moxidectin, aplikace ve formě spot-on) a Milbemax® (účinná látka Milbemycinoxim, aplikace orálně). Je však nezbytně nutné dodržet dávkování předepsané výrobcem.

Diagnostika defektu

Genetický test, který rychle a spolehlivě určí defekt MDR1, nabízí Institut für Pharmakologie und Toxikologie univerzity v Giessenu (Německo). K testu je potřeba 1 ml EDTA krve, která musí být odebrána veterinárním lékařem. Vzorek krve zašlete na adresu:

Institut für Pharmakologie und Toxikologie
MZI 636, MDR1-Defekt beim Collie
Frankfurter Str. 107
35392 Gießen

V průvodním dopise uveďte jméno majitele psa a údaje o psovi (jméno a chovatelská stanice, číslo zápisu v plemenné knize, věk, plemeno a pohlaví). Je vhodné použít objednávkový formulář, který je k dispozici na níže uvedené internetové adrese.

Cena za test je od 1. ledna 2006 30 Euro. Výsledky testu obdržíte přibližně za 14 dní.

Další kontakty a více informací o této problematice získáte na internetové adrese

http://www.vetmed.uni-giessen.de/pharmtox/mdr1_defekt.html, odkud byly čerpány údaje uvedené v tomto článku.

*vsuvka klubu*
Nyní je možno testovat u laboratoří Genomia(Česká republika), Slovgen (Slovensko)

P.S. První šeltií z českého chovu, která byla vyšetřena na defekt MDR1, je pes Credit Card z Ďáblovy studánky. Výsledek jeho testu je +/+, tedy geneticky čistý. Žádný z jeho přímých potomků tedy nemůže trpět defektem MDR1. Dnes je již u nás psů vyšetřených na tento defekt více.