Návod k vyhledávání v databázi

Databáze obsahuje přetažená data z genealogie KCHCS do roku 2015, data která byla přetažena z každoročního výpisu plemenné knihy za roky 2016, 2017, 1. pololetí 2018 a data od poloviny roku 2018 které jsou zadávány přímo do databáze. Z těchto důvodů může dojít ke zdvojení jednotlivých psů, nebo chovatelů.

V současné době není nutné být registrován, na zadávání a opravy údajů je nutné mít administrátorský přístup.

Veškeré Vaše připomínky a žádosti o opravy objevených chyb prosím směřujte na email:  databaze.sheltie@gmail.com

návod k použití databáze