Členská schůze 2021

vzhledem k zajištění občerstvení na členské schůzi si Vás dovolujeme požádat o registraci a volbu z nabízeného občerstvení – dotazník k vyplnění zde:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpZuWaeIjwCAKIh-Vb0iTa7uIaq-XdRdtAD28cNClxRC0kyQ/viewform?usp=pp_url

Registrace bude ukončena v úterý 15.6. v 15,00 hodin !

Náhradní termín členské schůze je 20.6.2021 v 10,00 hod., Benešov, restaurace Benica

V době konání členské schůze  je nutno dbát a dodržovat epidemiologická a hygienická  opatření, platná v době konání členské schůze dle aktuálních pokynů MZ.

Info dne 27.2.2021:

Z důvodu Usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 216 o přijetí krizového opatření se  v ohlášeném termínu 20.3.2021 členská schůze neuskuteční.

Náhradní termín je stanoven na 24.4.2021

se bude konat dne 20.3.2021 od 10:00 h

V salonku hotelu Benica
Ke Stadionu 2045,  256 01   Benešov
https://www.benica.cz/

Program:

1. Zahájení

2. Změny ve výboru klubu – kooptace

3. Zprávy výboru a KRK

4. Změny klubových dokumentů

5. Databáze

6. Diskuse

7. Usnesení a závěr

Cca 14 dní před konáním členské schůze bude spuštěna registrace (za účelem objednání občerstvení a přípravy prostor konání dle aktuálních nařízení vlády ČR)

Z důvodu epidemiologické situace se na členské schůzi nebudou přijímat platby v hotovosti a případné přihlášky budou platné od následujícího dne.

V případě nepříznivé epidemiologické situace jsou náhradní termíny: 24.4.2021, a 8.5.2021