Členská schůze 2021

Info dne 27.2.2021:

Z důvodu Usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 216 o přijetí krizového opatření se  v ohlášeném termínu 20.3.2021 členská schůze neuskuteční.

Náhradní termín je stanoven na 24.4.2021

se bude konat dne 20.3.2021 od 10:00 h

V salonku hotelu Benica
Ke Stadionu 2045,  256 01   Benešov
https://www.benica.cz/

Program:

1. Zahájení

2. Změny ve výboru klubu – kooptace

3. Zprávy výboru a KRK

4. Změny klubových dokumentů

5. Databáze

6. Diskuse

7. Usnesení a závěr

Cca 14 dní před konáním členské schůze bude spuštěna registrace (za účelem objednání občerstvení a přípravy prostor konání dle aktuálních nařízení vlády ČR)

Z důvodu epidemiologické situace se na členské schůzi nebudou přijímat platby v hotovosti a případné přihlášky budou platné od následujícího dne.

V případě nepříznivé epidemiologické situace jsou náhradní termíny: 24.4.2021, a 8.5.2021