Výstavy – obecné informace

Výstavy psů

Druhy výstav

Každý rok je v české republice pořádáno několik typů výstav: oblastní, krajské, klubové, speciální, národní, mezinárodní a světové výstavy.

Oblastní a krajské výstavy – jsou výstavy, které jsou organizovány podle územního rozdělení republiky. Jsou přístupná pro všechna plemena uvedená v propozicích.

Klubové výstavy – pro plemeno a klub mohou být pořádány jedním klubem v jednom kalendářním roce 2 klubové výstavy pro plemena sdružená v příslušném chovatelském klubu, se zadáváním titulu CAC a CAJC. Klubové výstavy mohou být s udělením titulu Klubový vítěz, nebo bez udělení titulu Klubový vítěz..

Speciální výstavy – může být současně i klubovou. Pro jedno plemeno může být v jednom roce pořádaná pouze 1x.

Národní a mezinárodní výstavy – jsou výstavy pro všechna plemena.

Světové výstavy – jsou mezinárodní výstavy pořádané pod záštitou FCI konané jednou v kalendářním roce v některé z členských zemí FCI.

Výstavní třídy

Třída štěňat – 4-6 měsíců věku psa.

Třída dorost – 6-9 měsíců

Třída mladých – 9-18 měsíců

Mezitřída – 15-24 měsíců

Třída otevřená – od 15 měsíců bez omezení

Třída pracovní – od 15 měsíců. Pro tuto třídu musí psi složit předepsanou zkoušku.

Třída vítězů – od 15 měsíců.

Třída šampionů – od 15 měsíců.

Třída veteránů – od 8 let.

Hodnocení

Hodnocení štěňat a dorostu – velmi nadějný (VN) a nadějný (N).

Hodnocení dospělých jedinců – výborná (V), velmi dobrá (VD), dobrá (D), dostatečná (dost.), vyloučen z posuzování, neposouzen.

Čekatelství

CAJC – čekatelství na titul český junior šampion. Dává se prvnímu výbornému psovi i feně ve třídě mladých.

CAC – čekatelství na titul český šampion. Dává se prvnímu výbornému psovi i feně ve třidách – mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů a šampiónů.

r. CAC – dává se 2 výbornému psovi a feně. Zadává se ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů a šampiónů na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní.

CACIB -  čekatelství mezinárodního šampionátu krásy může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě nejlepšímu psovi i feně z konkurence výborných 1 z tříd – mezitřídy, otevřené, pracovní, šampiónů.

r. CACIB – může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě druhému nejlepšímu jedinci -psovi i feně. Do této soutěže postupují výborný 2 ze třídy, z které byl navržen CACIB a výborní 1 z ostatních tříd.

Tyto výše uvedené tituly nejsou nárokové.

Dále se udělují tituly Klubový vítěz, vítěz Speciální výstavy, BOJ, BOS a BOB, dle typu pořádané výstavy.

Jak psa na výstavu připravit?

Pes, který bude vystavován, by měl umět stát v základním postoji, stát na stole, nechat si zkontrolovat zuby, pes varlata a v kruhu se pohybovat v klusu. A měl by si zvyknout na výstavní vodítko. Trénink je ideálně od štěněčího věku.

(autor Lucie Kučerová)

Co je potřebné si vzít na výstavu?

Očkovací průkaz psa/feny s platným očkováním, vstupní list k dané výstavě, výstavní vodítko, kenelku/klec (aby si měl pes kde odpočinout), kartáč pro případnou konečnou úpravu psa, misku na vodu, pamlsky

Majitel psa by si měl sebou vzít ještě židli a dobrou náladu.

Den výstavy

Vždy je dobré jet na výstavu trošku dříve, abychom psa navykli na jiné prostředí a vyzkoušeli si s ním běh v kruhu. Vždy pracujeme s vyvenčeným psem. Na psa mluvíme klidně a důkladně trváme na provedení požadovaného povelu. Psa za každý správný krok pochválíme. Výstavní vodítko se drží v levé ruce, pes se pohybuje po levé straně těla majitele. Ve výstavním kruhu se běhá proti směru hodinových ručiček. Je zakázán tzv. double handling a postavení psa „face to face“. Posouzení psa v kruhu se skládá z posouzení psa v pohybu, posouzení psa ve výstavním postoji a z detailní prohlídky (hlava, chrup, oči, tělo, končetiny, varlata…..). Základním pohybem psa ve výstavním kruhu je klus. Po vstupu do kruhu se soustředíme na psa a řídíme se pokyny rozhodčího.

(autor Lucie Kučerová)

Seznam všech výstav najdete na www.cmku.cz.

Zdroj: http://www.atieno.cz/o-plemeni-vystavy-psu.html, čmku, V.Gallie