Lis

18

Info – členské poplatky na rok 2024

Napsal/a: Hana Zavřelová

Upozorňujeme členy, že došlo k navýšení členských příspěvků na rok 2024. (tato výše byla odsouhlasena na členské schůzi 2023)

členský příspěvek  500,- Kč
rodinné členství 200,- Kč

Zápisné do klubu (i rodinný člen) 200,- Kč  (platí se i při přerušení členství)

Termín na úhradu je 31.3.2024

Platbu zasílejte na účet účtu klubu:

2300045437/2010, u FIO banka, a.s.

Při platbách používejte k identifikaci platby:
variabilní symbol:     členské číslo
specifický symbol:   111 – platba členského příspěvku

Prosíme všechny členy o aktualizace osobních údajů v případě změny ( i v případně nové korespondenční  nebo e-mailové adresy)
Změny prosíme hlásit na email: fortfox@seznam.cz , websheltie@gmail.com

EDIT:  seznam členů 31.12.2023