Celoroční soutěž TOP SHELTIE (pes/fena)

Stránka "Celoroční soutěž TOP SHELTIE (pes/fena)" obsahuje následující podsekce:

Udělení titulu TOP SHELTIE

1. Titul TOP SHELTIE se uděluje psům a fenám plemene sheltie výhradně v majetku členů SHELTIE CLUB CZ za výsledky na výstavách     v uplynulém roce. Pokud je sheltie ve spoluvlastnictví, všichni spolumajitelé musí být členy Klubu. Nárok na zápočet bodů k získání titulu TOP SHELTIE vzniká datem připsání členského příspěvku na účet klubu novým členem (i spolumajiteli).

2. Titul TOP SHELTIE se uděluje jednou ročně u příležitosti konání členské schůze, a to na základě žádosti majitele psa či feny zaslané garantovi soutěže a doložené potřebnými doklady (kopie obou stran PP se zapsáním bonitace a doklady z výstav vydaných organizátory těchto výstav).

3. Výbor klubu vystaví o udělení titulu TOP SHELTIE diplom, který bude předán na členské schůzi.

4. Nutnou podmínkou pro udělení titulu TOP SHELTIE je absolvování bonitace s následným zařazením do chovu. U jedinců uchovněných v jiných zemích není požadována bonitace v ČR, uznáváme chovnost jiných zemí.

5. Kopie dokladů + oboustrannou kopii průkazu původu zašlete od 1. 1. do 31.1.. následujícího roku na adresu garanta soutěže, přiložte tabulku výpočtu bodu se sloupci: datum, místo konání, typ výstavy, ocenění, body a celkovým součtem všech bodu dle bodovací tabulky.

Žádosti o přidělení titulu a naskenované doklady zasílejte emailem na adresu:
lenka.bernardova@post.cz

V případě dotazů volejte tel.: 722988148

Tabulka výpočtu bodů: soutez_TOP_tabulka

Body: TOP-SHELTIE-bodovací-tab schválena ČS v březnu 2018