Úno

3

Napsal/a: Hana Zavřelová

Propozice budou zveřejněny během února, přihlášky budou spuštěny následně přes klubový přihlašovací systém.

Úno

1

Nová inzerce

Napsal/a: Hana Zavřelová

k zadání 1 zlatý pejsek – více info v rubrice inzerce

Led

12

Nová inzerce

Napsal/a: Hana Zavřelová

v rubrice inzerce k zadání 2 pejsci

Led

3

Info z ČMKU

Napsal/a: Hana Zavřelová

Od 12.02.2024 přidělujeme zápisová čísla pro vrhy narozené v roce 2024.
Do tohoto data by měly mít vrhy z roku 2023 přidělena čísla.
Žádanka se zasílá na PK mailem nebo poštou do věku tří týdnů štěňat.
Na vystavení zápisových čísel má PK lhůtu 10 dní, žádanka je zasílána mailem. Pouze na vyžádání poštou.
Ověření parentity je požadováno v případě hlášení vrhu k zápisu po třetím měsíci věku štěňat.

Led

3

TOP SHELTIE 2023

Napsal/a: Hana Zavřelová

připomínáme uzávěrku TOP SHELTIE 2023  je 31.1.2024

více info o soutěži v rubrice

tabulku k vyplnění naleznete zde

Pro

27

Nová inzerce

Napsal/a: Hana Zavřelová

k zadání zlatý pejsek – více info v rubrice inzerce -> štěňata

Pro

21

Napsal/a: Hana Zavřelová

Pro

21

Info z ČMKU

Napsal/a: Hana Zavřelová

Sekretariát ČMKU a plemenná kniha č. 1 v termínu 22.-29.12.2023 neúřaduje.
Přejeme krásné Vánoce a do nového roku 2024 vykročení tou správnou nohou!
Ivana Jarošová

Lis

30

Zápis z výborové schůze

Napsal/a: Hana Zavřelová

v klubové sekci naleznete zápis z výborové schůze

Lis

18

Info – členské poplatky na rok 2024

Napsal/a: Hana Zavřelová

Upozorňujeme členy, že došlo k navýšení členských příspěvků na rok 2024. (tato výše byla odsouhlasena na členské schůzi 2023)

členský příspěvek  500,- Kč
rodinné členství 200,- Kč

Zápisné do klubu (i rodinný člen) 200,- Kč  (platí se i při přerušení členství)

Termín na úhradu je 31.3.2024

Platbu zasílejte na účet účtu klubu:

2300045437/2010, u FIO banka, a.s.

Při platbách používejte k identifikaci platby:
variabilní symbol:     členské číslo
specifický symbol:   111 – platba členského příspěvku

Prosíme všechny členy o aktualizace osobních údajů v případě změny ( i v případně nové korespondenční  nebo e-mailové adresy)
Změny prosíme hlásit na email: fortfox@seznam.cz , websheltie@gmail.com

EDIT:  seznam členů 31.12.2023