Bře

20

Členská schůze – objednávka oběda

Napsal/a: Hana Zavřelová

žádáme členy, kteří se chtějí zúčastnit členské schůze, aby si na přiloženém odkazu objednali oběd!

objednávka oběda

Uzávěrka je ve středu 29.3. v 20,00 hod.

Bře

19

Nová inzerce

Napsal/a: Hana Zavřelová

k zadání zlatí 2 pejsci a 1 fenka

více info v rubrice inzerce – štěňata

Bře

9

Bonitace při KV Kladno 3. a 4.6.

Napsal/a: Hana Zavřelová

se budou konat po oba dny cca od 11,00 hod.
hl. rozhodčí Eva Plíštilová

  • přihlášení na bonitace je možné přes klubový přihlašovací systém na https://www.sheltie.cz/prihlasky/ (spolu s výstavou) nebo přes e-mail bonitace.sheltie@gmail.com.
  • na tento email je nutné zaslat veškerá vyšetření na které uplatňujete slevy, nebo je chcete mít zapsané v bonitační kartě a následně v databázi. Originály vyšetření vezměte s sebou k ověření pravosti.
  • termín uzávěrky tisku bonitačních karet je shodný s datem 3. uzávěrky výstavy, pozdější přihlášení je možné na místě. Pokud do tohoto data nebudou zaslány čitelné skeny vyšetření je nutné vzít s sebou originál + fotokopii
  • při přihlašování na místě je nutné mít originál + fotokopii  PP a vyšetření (fotokopie zůstávají klubu, originál je nutný k ověření pravosti)

více info v rubrice bonitace

Bře

3

Připomínáme úhradu členských příspěvků na rok 2023

Napsal/a: Hana Zavřelová

na rok 2023 zůstávají stejné jako v minulém roce, tzn. 300,- Kč/stávající člen

Termín na úhradu je 31.3.2023

Platbu zasílejte na účet účtu klubu:

2300045437/2010, u FIO banka, a.s.

Při platbách používejte k identifikaci platby:
variabilní symbol:     členské číslo
specifický symbol:   111 – platba členského příspěvku

Prosíme všechny členy o aktualizace osobních údajů v případě změny ( i v případně nové korespondenční adresy)
Změny prosíme hlásit na email: fortfox@seznam.cz , websheltie@gmail.com

aktualizovaný seznam členů (včetně členských čísel) naleznete zde

Bře

2

Propozice a přihlášky na KV Kladno

Napsal/a: Hana Zavřelová

propozice naleznete v rubrice klubové výstavy

přihlášky jsou spuštěny přes klubový přihlašovací systém

Úno

28

Pozvánka na členskou schůzi

Napsal/a: Hana Zavřelová

Členská schůze se bude konat  v Benica restauraci, Ke Stadionu 2045, Benešov 25601, GPS souřadnice   49.7760342N, 14.6763025E , dne 1.4.2023 (a ne, není to Apríl  :) )
od 10 hodin. Předpokládaný konec v 15 hod

Úno

23

Napsal/a: Hana Zavřelová

Úno

16

Připravujeme pro Vás

Napsal/a: Hana Zavřelová

Srdečně Vás zveme

na Klubovou výstavu se zadáváním titulu CAC, CAJC, se zadáváním titulu Klubový vítěz konanou dne 3.6.2023

a

Klubovou výstavu se zadávání titulu CAC, CAJC, bez titulu Klubový vítěz konanou dne 4.6.2023

Pozvání posuzovat přijali Ildikó Muzslai a Péter Muzslai

propozice – bude zveřejněny do konce února, přihlášky budou spuštěny následně během pár dní

Úno

13

Nová inzerce

Napsal/a: Hana Zavřelová

k zadání 1 zlatý pejsek – více info v rubrice štnata

Edit  24.2. pejsek zadán

Led

27

info z ČMKU

Napsal/a: Hana Zavřelová

Zápisová čísla pro vrhy narozené od 1.1.2023 se budou vydávat od 13.2.2023 (po uzavření číselné řady pro rok 2022).