Poplatky
Českého klubu chovatelů sheltií, o. s.

Kontakt |  Klubové řády |  Poplatky |  Zpravodaje

Adresa klubu:
Český klub chovatelů sheltii  o.s
Vlašimská 2170
256 01  Benešov
Číslo účtu klubu je: 2300045437/2010 u FIO družstevní záložny

Při platbách používejte k identifikaci platby:
variabilní symbol: členské číslo / číslo zápisu Vašeho psa (u výstavních poplatků)
specifický symbol:

  • 111 - platbu členského příspěvku - informace zde
  • 222 - krycí poplatek
  • 333 - výstavní poplatek
  • 444 - inzerce

Vaše členské číslo, které budete potřebovat pro jakoukoliv platbu klubu přes účet či složenkou (na adresu hospodáře klubu). Např. čl.příspěvek, platba za výstavu, krycí poplatek, inzerci na www stránkách či v kl.zpravodaji, atd., zjistíte po doručení klubového zpravodaje. Bude připojeno na adrese k vašemu jménu.

Od 1.6.2009 se mění některé poplatky klubu. Chovatelského servisu klubu může využívat i nečlen a tak jsme se snažily, aby právě členové klubu byli náležitě zvýhodněni. Členové klubu mají proto 50% slevu na všechny zpoplatněné služby! Navíc mají možnost zdarma inzerovat svoje vrhy na klubových webových stránkách.

Poplatky klubu:

zápisné do klubu 100,- Kč
roční čl. příspěvek 200,- Kč
roční čl. příspěvek pro důchodce a nezletilé 100,- Kč
vystavení diplomu Klubový šampion 200,- Kč pro členy z ČR 10,- EUR pro členy ze zahraničí
nečlen člen
bonitace (bez přeregistrace) 600,- Kč 300,- Kč
bonitace s doloženým klinickým vyšetřením očí 400,- Kč 200,- Kč
bonitace s doloženým genetickým vyšetřením CEA 200,- Kč 100,- Kč
vystavení krycího listu 400,- Kč 200,- Kč
chovatelská inzerce v magazínu 200,- Kč 100,- Kč
inzerce na stránkách klubu (nabídka štěňat) 50,- Kč zdarma