Zpravodaje

zpravodaj 1/2013 Zprávy výboru:
Úvodní slovo
Zápis z členské schůze
Genealogie – výzva k členům
Co pro Vás klub v roce 2013 připravuje
Výbor trochu jinak – představuje se Vám Kateřina Pánková
Výstavy:
Klubová výstava Pardubice – zhodnocení a výsledky
Komentář k výstavě od rozhodčí Carin Akesson
Seminář „Vystavování psů skupiny FCI I.“
Představuje se Vám rozhodčí Janine Bohni-Wagner
Klubové akce:
Pozvánka na Sheltie Party 2013
Zdraví a chov:
Bonitace – Pardubice 2012
Odchovy zapsané klubem v I. pololetí 2012
Zdravotní problémy v chově šeltií
Co je to vlastně ZDRAVÍ?
Poruchy chování a jejich řešení homeopaticky
Inzerce
Esenciální mastné kyseliny ve výživě psů
Aktivity:
Jak uplatnit pozitivní motivaci
Výsledky pasení v roce 2012
Inzerce
Výstavy v ČR v roce 2013
Pozvánka na dovolenou na Pecce
Poplatky v roce 2013
zpravodaj 1/2012 Zprávy výboru:
Úvodní slovo
Kluboví šampioni za rok 2011
Hodnocení chovatelského semináře v Hostivici
Pozvánka na výstavy a členskou schůzi
Návrh nových členských příspěvků
Návrh stanov klubu
Představuje se Vám Maureen Bywater
Pozvánka na seminář
Pozvánka na Sheltie Party 2012
Výbor trochu jinak – Představuje se Vám Eva Fialová
Výstavy:
O výstavách – Skupina číslo FCI I.
Úvodní slovo klubové výstavy Pardubice
Výsledky klubové výstavy v Pardubicích
Představuje se Vám Carin Akesson
Výsledky TOP sheltie 2010
zdraví a chov:
Bonitace – Pardubice
Odchový zapsané klubem v I. pololetí 2011
Psí gynekolog
Inzerce E. Kalendová
Pasení:
Rok 2011 výsledky v tradičním stylem
Výsledky českých sheltií v pasení v roce 2011

Přečetli jsem za Vás
Akce pořádané klubem v roce 2012

zpravodaj 2/2011 Zprávy výboru:
20. Výročí založení Českého klubu chovatelů sheltií
Zápis ze členské schůze
Výbor trochu jinak
Vyhodnocení soutěže TOP sheltie 2010
Sheltie party
Výstavy:
Üvodní slovo ke speciální výstavě v Pardubicích
Výsledky klubové výstavy v Horním Jelenírozhodčí
Výsledky výstav v ČR leden-červen 2011
Zdraví a chov:
Bonitace – Horní Jelení
Odchovy zapsané klubem II. pololetí 2010
Bachova květová terapie
Homeopatie
Přečetli jsem za Vás
Agility:
II. klubové mistrovství sheltií v agilityPozvánka na podzimní klubovou výstavu v Pardubicích
Propozice na klubovou výstavu v Pardubicích, Nemošicích – vložená příloha
zpravodaj 1/2011 Zprávy výboru:
Ohlédnutí za uplynulým rokem
Zkrácený zápis ze členské schůze
Výbor trochu jinak
Galerie klubových šampionů
Pozvánka na klubové akce
Výstavy:
Úvodní slovo ke speciální výstavě v Pardubicích
Výsledky speciální výstavy v Pardubicích
Liz – Beth C Lilljeqvist – zpětný pohled
Úvodní slovo ke klubové výstavě v Praze Rychetách
Výsledky klubové výstavy v Praze
A na závěr opět krátké hodnocení pana rozhodčího
Poděkování sponzorům
Představuje se Vám pan Johnny Andersson
Výsledky výstav v ČR července – listopad 2010
Tři mezinárodní výstavy ve Švédsku Jonkopingu v červnu 2010
Zdravý a chov:
Bonitace – Pardubice
Bonitace – Praha Rychety
Odchovy zapsané klubem I. pololetí 2010
Přečetli jsem za Vás
Agility:
Mistrovství ČR mládeže v agility září 2010 Třebíč
Pasení:
Ohlednutí za uplynulým rokem
Výsledky zkoušek českých šeltiíí pro rok 2010
Termíny zkoušek a trialů v pasení TS 20115. LVT Léto s Lassie
Způsob placení členských poplatků
zpravodaj 2/2010 Zprávy výboru:
Pozvánka na klubovou výstavu v Praze – Rychetách
Pozvánka na speciální výstav a členskou schůzi v Pardubicích Nemošicích
Zkrácený zápis ze schůze výboru
Výbor trochu jinak
Výstavy:
Úvodní slovo k výstavě v Herolticích
Výsledky výstavy v Herolticích
Výsledky výstav v ČR leden – červen 2010
Zdraví a chov:
Bonitace – Heroltice
Odchovy zapsané klubem II. pololetí 2010
Bachova květová terapie
Doporučená literatura – Konejšivé signály
Praktická oftalmologie psa – dědičné choroby I. část
Agility:
Klubové mistrovství v Herolticích
Pasení:
Pasení nově podle FCI
Řád zkoušek vloh ovčáckých psů pro pasení (ZVOP)
Setkání šeltií u oveček ve Vysokém Újezdě
Příspěvky chovatelů:
Igor
Inzerce
Propozice a přihláška na výstavu – vložená příloha
zpravodaj Informace z činnosti klubu
Výbor klubu
Členské příspěvky a ostatní poplatky
Výsledky KV Brno 2009
Bonitace
Plán výstav na rok 2009
Homeopatie
Informace z CRUFT
Pozvánka a propozice na výstavu v Pardubicích + představení rozhodčí
zpravodaj Plán výstav na rok 2009
Výsledky KV Pardubice 2008
Inzerce
Pozvánka na LVT „Léto s Lassií“ 4. – 12. 7. 2009
Hrají granule s vaším psem a s vámi fair play?
Inzerce
Pozvánka na výstavu, bonitaci a členskou schůzi – Brno
zpravodaj Pozvánka na výstavu a bonitaci v Pardubicích
Plán výstav na rok 2007
Noví kluboví šampioni
Speciální výstava – Brno 1. 4. 2007
Výsledky SV Brno – 1. 4. 2007
Bonitace Brno 2007
Odchovy štěňat v roce 2006
Inzerce
Adresář klubu
Mistrovství ČR v agility sheltií 2007
Propozice a přihláška na výstavu a bonitaci (vložená příloha)
zpravodaj Plán výstav na rok 2007
Zhodnocení roku 2006
Výsledky a fotografie z výstavy v Pardubicích – 17. 9. 2006
Výstava Pardubice 2006
Přehled počtu šeltií vystavených v roce 2006
Světová výstava Poznaň
Evros – chovatelská stanicí sheltií, Švédsko
Pozvánka na LVT „Léto s Lassií“ 8. – 15. 7. 2007
Defekt MDR1 u kolií a šeltií
Inzerce
Adresář klubu
Pozvánka na klubovou výstavu, bonitaci a členskou schůzi v Brně
Propozice a přihláška na výstavu a bonitaci (vložená příloha)
zpravodaj Plán výstav na rok 2006
Klubová výstava a členská schůze – Brno 2006
Usnesení výroční členské schůze konané dne 9. 4. 2006
Výsledky a fotografie z výstavy v Brně
Bonitace Brno 2006
Odchovy štěňat v roce 2005
Agility Praha – Letňany 29. – 30. 4. 2006
Sheltie na Floridě
Inzerce
Adresář klubu
Pozvánka na výstavu – Pardubice
Propozice a přihláška na výstavu a bonitaci (vložená příloha)
zpravodaj Plán výstav na rok 2006
Zhodnocení roku 2005
Postup při zápisu vrhu štěňat
Stanovisko ČMKU k problematice tetování psů
Výsledky a fotografie z výstavy v Pardubicích
Přehled počtu šeltií vystavených v roce 2005
Bonitace Pardubice 2005
Noví kluboví šampioni
Historicky zdokumentovaný vývoj výšky sheltií od r. 1908
Pozvánka na LVT „Léto s Lassií“ 8. – 15. 7. 2006
Inzerce
Adresář klubu
Pozvánka na klubovou výstavu, bonitaci a členskou schůzi v Brně
Propozice a přihláška na výstavu a bonitaci (vložená příloha)
zpravodaj Výroční členská schůze
Plán výstav na rok 2005
Klubová výstava Brno
Výsledky a fotografie z výstavy v Brně
Mistrovství ČR šeltií v agility
Bonitace Brno
Postup při zápisu vrhu štěňat
Národní výstava v Kaliszu
Jak můžeme pomoci feně při porodu
Inzerce
Adresář klubu
Pozvánka na speciální výstavu a bonitaci v Pardubicích
Propozice a přihláška na výstavu a bonitaci (vložená příloha)
zpravodaj Plán výstav na rok 2005
Přehled počtu šeltií vystavených v r. 2004
Výstava v Pardubicích
Výsledky a fotografie z výstavy v Pardubicích
Bonitace Pardubice 18. 9. 2004
Noví kluboví šampioni
Řád pro udělování titulu Klubový šampion
Krátké zhodnocení r. 2004
Test povahy psů
Výsledky českých výstav
Mezinárodní závod šeltií v agility
Příspěvky čtenářů
Inzerce
Adresář klubu
Pozvánka na klubovou výstavu a bonitaci v Brně
Propozice a přihláška na výstavu a bonitaci (vložená příloha)
zpravodaj Plán výstav na rok 2004
Mistrovství šeltií v agility
Novinky na internetových stránkách našeho klubu
Klubová výstava Brno 17. 4. 2004
Výsledky a fotografie z klubové výstavy
Bonitace Brno 17. 4. 2004
Výsledky českých výstav
Odchovy štěňat zapsané klubem v roce 2003
Nová adresa ČMKU
Praktické rady pro začínající chovatele
Cestování se psy do zahraničí
Přehled bonitovaných jedinců v Klubu chovatelů collií a sheltií Praha
Inzerce
Adresář klubu
Pozvánka na výstavu a bonitaci Pardubice
Propozice a přihláška na výstavu a bonitaci (vložená příloha)
zpravodaj Plán výstav na rok 2004
Klubová výstava Benešov, 12. 4. 2003
Výsledky českých výstav se zadáváním CAC
Výsledky bonitací konaných v roce 2003
Zkušenosti ze zkoušek vloh ovčáckých psů
Setkání sheltií v Hradci Králové
Blahopřejeme novým klubovým šampionům
Překlad standardu plemene (ČMKU, 18. 5. 2003)
6. mistrovství republiky šeltií v agility
Evropská výstava Bratislava, 3. 10. 2003
Organizační zprávy
Propozice na klubovou výstavu 17. dubna 2004
zpravodaj Plán výstav na rok 2003
Výsledky českých výstav se zadáváním CAC
Odchovy štěňat zapsané klubem v roce 2002
Chovatelská inzerce
Přehled počtu šeltií vystavených v roce 2002
Přehled bonitací v roce 2002 (v Klubu chovatelů collií a sheltií Praha)
Chovatelská inzerce
Organizační zprávy