archiv pravidel kš

rok 2018

1. Titul Klubový šampion se uděluje psům a fenám plemene sheltie výhradně v majiteku členů SHELTIE CLUB CZ za výsledky na výstavách, soutěžích agility a při pracovním výcviku. Pokud je sheltie ve spolumajitelství všichni spolumajitelé musí být členy Klubu.
Nárok na zápočet bodů k získání titulu Klubový šampion vzniká datumem připsání členského příspěvku na účet klubu novým členem. Další podmínkou je absolvování klubové či speciální výstavy našeho klubu (SHELTIE CLUB CZ) s výsledkem výborná+pořadí.

2. Titul Klubový šampion se uděluje jednou ročně u příležitosti konání členské schůze, a to na základě žádosti majitele psa či feny zaslané výboru klubu a doložené potřebnými doklady.

3. Výbor klubu vydá o udělení titulu Klubový šampion diplom, na jehož základě je titul zapsán do průkazu původu.

4. Nutnou podmínkou pro udělení titulu Klubový šampion je absolvování bonitace s následným zařazením do chovu. U jedinců uchovněných v jiných zemích není požadována bonitace v ČR, uznáváme chovnost jiných zemí.

5. Udělení titulu je podmíněno získáním 300 bodů u psů a 250 bodů u fen, tyto body lze získat:

  • za výstavní výsledky dle přiložené bodovací tabulky, přičemž se sčítají body za všechny tituly a ocenění získané na jednotlivých výstavách (nikoliv jen za nejvyšší dosažený titul)
  • za tituly získané na soutěžích agility 15-20-25-35 bodů za zisk titulů r.CACAg – CACAg – r.CACIAg – CACIAg, za výsledky dosažené na Mistrovství ČR v agility 50-40-30-20-10 bodů za 1.-5. místo a za výsledky dosažené na Mistrovství Evropy (světa) v agility FCI 100-90-80-70-60-50-40-30-20-10 bodů za 1.-10. místo
  • za absolvování zkoušek z výkonu dle Národního zkušebního řádu, dle zkušebních řádů Kynologické jednoty ČR, dle Zkušebního řádu Svazu záchranných brigád kynologů ČR a dle Řádu agility ČR – 30 bodů za úspěšně absolvované zkoušky, které se neklasifikují známkou, a 50-40-30 bodů za zkoušky klasifikované známkou výborně – velmi dobře – dobře (příp. uspokojivě)

Body dle prvních dvou odrážek se započítávají za výsledky dosažené po 1. 1. 2000, za výsledky dosažené před tímto datem lze započítat nejvýše 150 bodů. Body dle třetí odrážky se započítávají bez ohledu na datum složení příslušné zkoušky, za každou absolvovanou zkoušku jen jednou.

Žádosti o přidělené titulu zasílejte na:

Lenka Bernardová
Hlavní 140
27362 Družec
Tel: 722988148

email: lenka.bernardova@post.cz

Od 25. 6. 2010 je vystavení diplomu zpoplatněno. Pro člena z České republiky 200Kč, pro zahraniční členy 10 EUR.

Údaje pro úhradu poplatku najdete v členské sekci - poplatky

oblastní, krajská národní klubová, speciální mezinárodní evropská, světová
Výborný 4 1 3 5 7 10
Výborný 3 2 4 6 8 12
Výborný 2 3 5 7 9 14
Výborný 1 4 6 8 10 16
Vítěz třídy 3
Oblastní, krajský vítěz 5
r.CAC 2 4 6 12
CAC, CAJC 6 8 10 20
BOJ 10 10 10 20
Národní vítěz 10
Klubový vítěz/VSV/nejlepší pes/fena 15
r.CACIB 10 20
CACIB 15 30
BOS 10 15 18 35
Vítěz plemene 12 16 20 40
BIS/JBIS 14 18 25 50