archiv pravidel TOP Š.

Ročník 2018

Dosažené výsledky zasílejte do 28.2.2019 v tabulce ke stažení  TOP SHELTIE – bodovací tab

na email:  Lenka.Bernardova@post.cz

případně na adresu : Lenka Bernardová, Hlavní 140, Družec, 273 62

Vyhlášení výsledků a předání diplomů proběhne 23.3.2019 na členské schůzi.

PRAVIDLA:

1) Psi a feny registrovaní do soutěže musí být v majetku nebo spolumajetku člena klubu

2) Počítají se výstavy z celého kalendářního roku 2018.

3) Kopie posudků/kartiček (kartička titulu připnutá k posudkovému listu)+ oboustrannou kopii průkazu původu zašlete nejpozději do 28. 2. 2019 na adresu garanta

4) Přiložte tabulku výpočtu bodu se sloupci: datum, místo konání, typ výstavy, ocenění, body a celkovým součtem všech bodu dle bodovací tabulkyProsíme účastníky, aby výsledky poslali zkompletované co nejpřehledněji.Rozhodující pro uzávěrku je datum podání na poště.Prosíme o zaslání v čitelné (strojové) formě. Upozorňujeme, že na pořadí v závěrečných soutěžích výstav, bude brán zřetel pouze, bude-li oficiálně potvrzeno zápisem v PP nebo doloženo potvrzením organizátora výstavy.Body získané na Světové nebo Evropské výstavě psů v daném roce se počítají jako MVP, ale násobí se koeficientem 3. Body se kumulativně přičítají.Příklad:Pes, který získal BOB na Klubové výstavě10b(V1)+12b(CAC)+25b(Klubový vítěz) +10(BOB) = 57bodůVítězové budou kontaktováni.

Prosíme účastníky soutěže, aby počítali s eventuální účastí pro převzetí cen.

Nezapomeňte uvést kontaktní email, případně telefon, adresu a svoje členské číslo.

TOP-SHELTIE-bodovací-tab schválena ČS v březnu 2018

PRAVIDLA:

1) Psi a feny registrovaní do soutěže musí být v majetku nebo spolumajetku člena klubu

2) Počítají se výstavy z celého kalendářního roku 2018.

nejpozději do 28. 2. 2019Prosíme účastníky, aby výsledky poslali zkompletované co nejpřehledněji.Rozhodující pro uzávěrku je datum podání na poště.Prosíme o zaslání v čitelné (strojové) formě. Upozorňujeme, že na pořadí v závěrečných soutěžích výstav, bude brán zřetel pouze, bude-li oficiálně potvrzeno zápisem v PP nebo doloženo potvrzením organizátora výstavy.Body získané na Světové nebo Evropské výstavě psů v daném roce se počítají jako MVP, ale násobí se koeficientem 3. Body se kumulativně přičítají.Pes, který získal BOB na Klubové výstavě10b(V1)+12b(CAC)+25b(Klubový vítěz) +10(BOB) = 57bodůVítězové budou kontaktováni.

Prosíme účastníky soutěže, aby počítali s eventuální účastí pro převzetí cen.

Nezapomeňte uvést kontaktní email, případně telefon, adresu a svoje členské číslo.