Propozice na jarní klubové výstavy 2018

SHELTIE CLUB CZ, z. s.

Vás srdečně zve na:

klubovou výstavu se zadáváním titulu CAC, CAJC a se zadáváním titulu Klubový vítěz konanou v sobotu  28.4.2018

a

klubovou výstavu se zadáváním titulu CAC, CAJC, bez zadávání titulu Klubový vítěz
konanou v neděli 29.4.2018

posuzují:        28.4. – Margaret Lambert

29.4 - Dave W. Lambert (Blenmerrow Kennel UK)

Místo konání: TJ Sokol – http://sokolbrandysnl.webnode.cz/kontakt/

Tyršova 1905, 250 01  Brandýs nad Labem

GPS: 50.1826381N, 14.6622794E

Program: 08:00 –   09:00  hod.             Přejímka psů

09:00 –  15:00  hod.             Začátek posuzování

15:00   hod.                           Závěrečné soutěže

Bonitace: od 11:00, pouze pro předem přihlášené!

Na výstavě je možno se přihlásit za člena SHELTIE CLUB CZ, z.s. a získat slevu na bonitaci.

I. Uzávěrka II. Uzávěrka POUZE        online III. Uzávěrka
31.3.2018                               6.4.2018                                     15.4.2018

Poplatky pro třídy I. uzávěrka / 1den II. uzávěrka / 1 den III. Uzávěrka / 1 den
První pes (s katalogem) 700,-Kč 850,-Kč 1000,-Kč
Každý další pes 600,- Kč 750,- Kč 900,-Kč
Štěňata, dorost, veteráni, čestná 300,- Kč 400,- Kč 500,-Kč
Inzerce 1. strana A5 150,- Kč 150,-Kč 150,-kč
Zahraniční vystavovatelé platba na místě za 1. psa 30 € 35 € 45 €
Změna třídy již přihlášeného psa nebo soutěže zpoplatněna viz propozice 50,- Kč 50,- Kč 50,- Kč

Po II. uzávěrce bude uveřejněn rozpis tříd. Změna již přihlášeného psa ze třídy do třídy je možná pouze za poplatek.
Pro uplatnění slevy z minulé výstavy (poukaz) je nutné tuto skutečnost po přihlášení před provedením platby oznámit i se jménem psa na vystavy.sheltie@gmail.com.

Za 1. psa s katalogem nelze přihlašovat štěně, dorost, tř. čestnou, nebo veterány. Při přihlášení více psů je nutné tyto jedince uvádět vždy na druhém a dalším místě.

Rovněž sleva může být uplatňována na druhého a dalšího psa, pouze pokud zůstává jméno majitele (dle originálu PP), stejné u všech přihlašovaných psů. Pokud se ke jménu majitele přidá jméno spolumajitele, nelze tuto přihlášku zařadit jako přihlášení dalšího psa, ale obě dvě se počítají za plnou cenu.

Přihlášky:

online na adrese http://sheltie.cz/prihlasky/ sleva 50 Kč za online přihlášení, 1 sleva / všichni psi jednoho majitele, nebo přihlášky zašlete na adresu: Hana Zavřelová, Riegrova 335, Tišnov, 666 01, e- mail : vystavy.sheltie@gmail.com.
On-line přihlášení bude spuštěno od 15.2.2018

Bez fotokopie PP nebude vaše přihláška přijata! V případě nedoložení kopie titulu CH, ICH nebo Národní vítěz, VSV, KV (třída vítězů) anebo dokladu o vykonané zkoušce (třída pracovní) pes bude přeřazen do třídy otevřené.

Přihláška může být přijata i bez dokladu o platbě (doklad o platbě = výpis z účtu nebo ústřižek složenky,  nikoli pouze odeslání platby). Organizátor si vyhrazuje právo udělit penále za nedodání dokladu o platbě. Pokuta je splatná v den výstavy (100 Kč). V případě neúčasti na výstavě bude poplatek vymáhán.

Poplatky zasílejte na účet: 2300045437/2010  u FIO dr. záložny

Při platbách na účet používejte k identifikaci platby:

variabilní symbol:     Vaše telefonní číslo (u výstavních poplatků)

specifický symbol: 3331–výstavní poplatek
444 – inzerce

do zprávy pro příjemce:    vaše jméno a příjmení u platby složenkou uveďte do zprávy pro příjemce: KV BNL2018

Inzerce:    V katalogu je možné zveřejnit černobílý inzerát v rozsahu str.A5.

Nutno dodat a zaplatit do uzávěrky!

Třídy:

tř. štěňat          4 – 6 měsíců

tř. dorostu       6 – 9 měsíců

tř. mladých      9 – 18 měsíců

mezitřída         15 – 24 měsíců

tř. otevřená      od 15ti  měsíců

tř. pracovní     od 15ti měsíců (přístupná pro psy s vydaným malým pracovním certifikátem – nutno doložit!)

tř. vítězů          od 15ti měsíců (přístupná pro psy s uznaným titulem národního či mezinárodního šampiona, titulem národního vítěze, klubového vítěze nebo vítěze speciální výstavy – nutno doložit!)

tř. čestná         od 15ti měsíců (zadává se pouze pořadí, nikoli titul – třída pro prezentaci psů s tituly ICH, CH, NV, VSV, KV.)

tř. veteránů      od 8 let

Uvedený věk musí být dosažen nejpozději v den konání výstavy.

Tituly:

CAJC- může být udělen psovi a feně vystaveným ve třídě mladých, kteří byli oceněni známkou V1

CAC- může být udělen psovi a feně vystaveným v mezitřídě, ve tř. otevřené,  pracovní. a vítězů, kteří byli oceněni známkou V1

Res. CAC­- může být udělen psovi a feně vystaveným v mezitř., ve tř. otevřené, pracovní a vítězů, oceněných známkou V2

Nejlepší pes/fena – uděluje se psu a feně – soutěží držitelé CAC z mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů

Nejlepší mladá sheltie (BOJ) – soutěží mezi sebou CAJC pes a  CAJC fena ze třídy mladých

Nejlepší veterán (BOV) – soutěží mezi sebou pes a fena se známkou V1 ze tř. veteránů

Vítěz plemene (BOB) - soutěží mezi Nejlepší pes, Nejlepší fena, Nejlepší mladá sheltie (BOJ) a Nejlepší veterán (BOV)

Vítěz plemene opačného pohlaví (BOS)

Soutěže: jen sobota

Zpoplatněné soutěže:

Junior handling – soutěží mezi sebou děti do 17 let se psem, který byl posouzen na výstavě

Nejlepší pár psů – pes a fena, kteří jsou v majetku jednoho chovatele a byli na výstavě posouzeni

Nejlepší chovatelská skupina sheltií – do soutěže může chovatel přihlásit skupinu nejméně tří psů pocházejících z jeho vlastního chovu, kteří pocházejí aspoň ze 2 spojení a byli posouzeni na výstavě.

Jednotlivé psy navrhuje v průběhu posuzování rozhodčí, účast na těchto soutěžích není zpoplatněna:

Sheltie Color Show* – soutěž o nejlepší barvu (zlatá, trikolor, bicolor, blue-merle, bi-blue)

Nejlepší hlava v plemeni *

Nejlepší pohyb v plemeni*

*/ nejsou oficiální soutěže dle VŘ ČMK.

Ceny: ve všech vypsaných třídách, psi s hodnocením CAJC, CAC, VN1 a V1 ve třídě veteránů obdrží poukaz na slevu 50 Kč na další následující klubovou výstavu SHELTIE CLUB CZ, z. s.

Bonitace:

POUZE PRO PŘEDEM PŘIHLÁŠENÉ!

Všechny doklady (vč.kopie PP) opravňující k poskytnutí slevy odešlete do termínu 3.uzávěrky na email: bonitace.sheltie@gmail.com, k bonitaci doneste originály PP a výsledků výstav, originál a kopie výsledků zdravotních.

Podmínka účasti Je absolvování dvou výstav, jedné speciální nebo klubové výstavy na území ČR a druhá může být mezinárodní, národní, klubová či speciální a věk sheltie v době konání výstav byl u první výstavy od 10 měsíců a druhé nejméně 12 měsíců. Absolvování dokládá majitel zápisem v PP nebo předložením výstavního posudku, k bonitaci lze přijmout psa i fenu sheltie, kteří získali ocenění výborný nebo velmi dobrý.

Bonitační poplatek činí 600 Kč, platíte na místě v den konání

Kontrola zdraví -      vyšetření očí nebo DKK/DLK u atestovaného veterinárního lékaře není podmínkou bonitace, ale při předložení příslušného protokolu je poskytována sleva a poplatek činí 400 Kč. Při doložení genetického vyšetření činí poplatek 200 Kč. Slevy nejsou sčítány.

Členové – SHELTIE CLUB CZ, z. s. mají dle zdravotního programu klubu nárok na slevu při bonitaci po doložení vyšetření. Přihlášku za člena našeho klubu možno podat při bonitací a při uhrazení členského příspěvku a zápisného (300,- Kč + 100,- Kč).

Pro zájemce je domluveno na 28.4. 2018 Klinické vyšetření očí,  bude provádět MVDr. Lenská, cena:  500,- Kč za 1psa

Jedince je nutno přihlásit zasláním oboustranné kopie PP do 13.4.2018  na adresu bonitace.sheltie@gmail.com

Vyšetření se uskuteční pouze při počtu nejméně 10 přihlášených jedinců

Ceny věnované chovateli:

Vyzýváme tímto chovatele a majitele sheltií, kteří mají možnost přispět malými upomínkovými předměty nebo hračkami. Chovatelé – sponzoři, kteří chtějí věnovat cenu, oznámí to písemně na adresu pro zasílání přihlášek a uvedou, za jakých podmínek (v jaké soutěži, jakým kategoriím či jedincům) cenu věnují.

Chovatelé – sponzoři cen budou uvedeni jmenovitě v katalogu a při předávání.

Ceny mohou být určeny nejen pro oficiální vítěze, ale např.: pro 2. psa ve třídě mladých, pro nejstaršího veterána, apod.

Výstava se pořádá dle výstavního řádu ČMKU (FCI). Podáním přihlášky se vystavovatel zavazuje, že se podřizuje všem ustanovením Výstavního řádu ČMKU, těchto propozic a pokynům výstavního výboru. Výstava je přístupná psům a fenám, zapsaných v plemenných knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den výstavy věku požadovaného pro zařazení do třídy. Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných knihách. V případě nedoložení příslušných certifikátů pro třídu vítězů, pracovní a čestnou bude pes přesunut do třídy otevřené. Rozdělení do tříd se řídí Výstavním řádem FCI a je uvedeno na přihlášce. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Každý pes musí být opatřen vodítkem, kousaví psi náhubkem. Je zakázáno ponechávat uvázané psy bez dozoru! Z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo zúčastňovat se výstav. Vylučují se háravé feny, feny v druhé polovině březosti, kojící feny a jedinci s operativním, nebo jiným zákrokem k odstranění vady exteriéru.

Změny exteriérů psa prováděné lakováním, pudrováním, tónováním srsti a základní úpravou trimováním na výstavě, s dlouhodobým vyvazováním psů na stolech jsou zakázány. Porušování těchto zákazů může mít za následek vyloučení psa z výstavy.

Vystavovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení Výstavního řádu FCI, těchto propozic a pokynů výstavního výboru, v areálu výstavy se chovat slušně a sportovně, k čemuž se zavazují podáním přihlášky. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu. Vystavovatel souhlasí s uveřejněním fotografií pořízených na výstavě klubovým fotografem. S fotografiemi může klub nakládat dle svého uvážení, zejména k propagaci plemene. Výstavní výbor si vyhrazuje právo změny rozhodčích v případě nutnosti. Je zakázán prodej štěňat na výstavě. Organizátor nepřebírá zodpovědnost za nedoručené přihlášky.

Veterinární podmínky

Všichni psi, kteří se chtějí výstavy zúčastnit, musí být klinicky zdraví. Psi chovatelů z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo pasem pro malá zvířata, kde bude potvrzená platná vakcinace proti vzteklině. Musí být dodrženy podmínky pro vakcinaci, nařízené v § 4 veterinárního zákona. Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003. Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou, se nesmí výstavy

zúčastnit.

Děkujeme našim sponzorům:

Sobota:

Neděle: