Bře

9

Bonitace při KV Kladno 3. a 4.6.

Napsal/a: Hana Zavřelová

se budou konat po oba dny cca od 11,00 hod.
hl. rozhodčí Eva Plíštilová

  • přihlášení na bonitace je možné přes klubový přihlašovací systém na https://www.sheltie.cz/prihlasky/ (spolu s výstavou) nebo přes e-mail bonitace.sheltie@gmail.com.
  • na tento email je nutné zaslat veškerá vyšetření na které uplatňujete slevy, nebo je chcete mít zapsané v bonitační kartě a následně v databázi. Originály vyšetření vezměte s sebou k ověření pravosti.
  • termín uzávěrky tisku bonitačních karet je shodný s datem 3. uzávěrky výstavy, pozdější přihlášení je možné na místě. Pokud do tohoto data nebudou zaslány čitelné skeny vyšetření je nutné vzít s sebou originál + fotokopii
  • při přihlašování na místě je nutné mít originál + fotokopii  PP a vyšetření (fotokopie zůstávají klubu, originál je nutný k ověření pravosti)

více info v rubrice bonitace