Pro

30

Připomínáme úhradu členských příspěvků na rok 2023

Napsal/a: Hana Zavřelová

na rok 2023 zůstávají stejné jako v minulém roce, tzn. 300,- Kč/stávající člen

Termín na úhradu je 31.3.2023

Platbu zasílejte na účet účtu klubu:

2300045437/2010, u FIO banka, a.s.

Při platbách používejte k identifikaci platby:
variabilní symbol:     členské číslo
specifický symbol:   111 – platba členského příspěvku

Prosíme všechny členy o aktualizace osobních údajů v případě změny ( i v případně nové korespondenční adresy)
Změny prosíme hlásit na email: fortfox@seznam.cz , websheltie@gmail.com

aktualizovaný seznam členů (včetně členských čísel) naleznete zde