Čer

28

aktualizace

Napsal/a: Hana Zavřelová

  • do klubové rubriky vložen zápis z členské schůze a z výborové schůze z 18.6.2022
  • proběhly aktualizace bonitačního a zápisního řádu (změny odsouhlasené na členské schůzi)