Čvc

29

Dovolené ….

Napsal/a: Hana Zavřelová

Výbor klubu přeje všem – nejen členům – krásnou dovolenou a zároveň prosí o shovívavost pokud nedostanete odpověď na Vaši otázku obratem.