Dub

6

Seznam členů a zápis členské schůze

Napsal/a: Hana Zavřelová

zde ( členové 2019_04 )  naleznete aktuální seznam členů, prosíme o kontrolu adres.

Případnou změnu prosím nahlaste matrikářce

do klubové sekce vložen zápis z členské schůze  členská schůze 23.3.19