Úno

21

návrh nových stanov

Napsal/a: Hana Zavřelová

do klubové sekce, k členské schůzi 2019 je přidán návrh nových stanov

stanovy 2019