Led

2

Kluboví šampioni

Napsal/a: Hana Zavřelová

Gratulujeme novým Klubovým šampionům pro rok 2018:

Klubový šampion práce:

Xantos Xtreme Fort Fox maj. Jana Pekařová

Kluboví šampioni:

Heidy od Kamenité říčky, maj. Titlová Jana

Epizoda Fort Fox, maj. Lišková Vlasta

Cassidy Fort Fox , maj. Jandečková Klára a Lišková Vlasta

Akim Oriens Otevřené srdce,maj. Ježdíková Lucie

Yummi Yu Fort Fox, maj. Lišková Vlasta

Majitele tímto zveme na členskou schůzi kde budou předány diplomy a věcné ceny

Dále připomínáme uzávěrku 28.2.2019 pro TOP Sheltie 2018