Pro

17

Klubový šampion práce

Napsal/a: Hana Zavřelová

S platností od roku 2017 můžete žádat o přiznání titulu „Klubový šampion práce“

Více info naleznete v klubové sekci

Garantem je Lenka Bernardová

Vyhlášení a předání diplomů a dárků bude dne 24.3.2018 na členské schůzi