Zář

21

Ročenka 2017

Napsal/a: K. Pankova

SHELTIE CLUB CZ se rozhodl nahradit Zpravodaj, vydávaný 2 x ročně, Ročenkou.

Její vydání je stanoveno na konec roku 2017. I v Ročence je možnost stránkové inzerce.
Novinka!
Nově bude možné vydražit fota šeltií na přebalové strany Ročenky  a použít na ně fota  s nejvyšší cenovou nabídkou.
Více informací již brzy.

Oprava povýstavního katalogu: Elegant Bi-boy z Pravého břehu – D4
AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ČLENY – přidán seznam členů klubu ke dni 20. 9. 2017

PRACOVNÍ ZKOUŠKY – Eroica Sol Oriens složila zkoušky HtM1, MD1, F1, DwD1, MD2, ZVOP, ZZO, ZOP, ZMMP