Pro

7

Vemodia – levnější testování pro členy

Napsal/a: K. Pankova

Výbor Klubu s radostí členům oznamuje, že podepsal smlouvu s laboratoří VEMODIA a.s., o provádění veterinárních laboratorních vyšetření  - molekulární diagnostiky v rozsahu vyšetření uvedených na webových stránkách dodavatele (www.vemodia.cz), dle požadavků objednatele specifikovaných na objednávkách (žádankách) vystavených objednatelem nebo jeho členy. Nedílnou součástí předmětu plnění je také bezplatný svoz vzorků v rámci ČR.
Laboratoř se zavazuje poskytnout objednateli z celkové ceny slevu ve výši 10%. Podmínkou pro poskytnutí slevy je dodržování Podmínek pro klubové slevy ze strany objednatele.

Kompletní informace a ceny naleznete ZDE