Led

24

Členský příspěvek pro rok 2016

Napsal/a: K. Pankova

Žádáme všechny členy, aby uhradili členský příspěvek do data členské schůze (12. 3. 2016). V případě nedodržení termínu bude účtováno nové zápisné.