Čer

24

Dodání části komunikace s KCHCS ohledně Genealogie

Napsal/a: K. Pankova

Možnost přidávání dat naším klubem do Genealogie je stále nefunkční. Situace nás velice mrzí, ale není způsobena naší vinou. Prosíme Vás o strpení.

Komunikace KCHCS a SHELTIE CLUB CZ – komunikace ohledně používání Genealogie

Dne 5. 4. 2015 bylo zjištěno, že administrativní přístupy našeho klubu do Genealogie byly odejmuty. Ihned jsme kontaktovali paní Jitku Gogolínovou, která veškeré jednání za KCHCS ohledně Genealogie vede.
Bylo nám sděleno, že probíhají nějaké úpravy a z důvody možné ztráty nově přidaných dat byl odebrán administrátorský přístup. Pokud je něco nutného, můžeme využít služby jednatelky KCHCS Lucie Kučerové, která má přístup a může přidávat.
Odmítáme přeposílat data svěřená našemu klubu a čekáme. Doba renovace databáze není známa, odhaduje se na měsíc. Na otázku co se v Genealogii upravuje odpověď nedorazila. O úpravách a odstávce jsme nebyli informováni.
Dne 4. 5. 2015 kontaktujeme znovu KCHCS. Uběhl měsíc a nic se nezměnilo. KCHCS neví jak dlouho bude systém mimo provoz. Reagujeme na nabídku možnosti dodání dat našeho klubu klubem KCHCS. Je stále aktuální a na email jednatelky zasíláme výsledky výstav s nabídkou doplnění dalších informací.
Z emailu jednatelky (collie@email.cz) reaguje paní Gogolínová. Odmítá přidat výsledky výstav s odůvodněním, že jsou k nalezení na oficiálních stránkách výstav. Nabízí přidání především požadavků členů či přidání nových zvířat. Přidání nových zvířat zahrnuje například i přidání výsledků výstav. Ty se také propisují na karty již zvířat s kartou, takže zde nedochází k poškozování zvířete tím, že čeká na dodání titulů z českých výstav.
Další komunikace neproběhla.
V loňském roce neproběhla shoda názorů KCHCS a SHELTIE CLUB CZ ohledně používání Genealogie. Náš klub předložil návrh společného používání Genealogie. Jednalo se o systém, který by plně pokryl nově zapsaná zvířata, výsledky výstav, bonitace a jakékoli změny žádané majitelem. Vše mělo proběhnout ve spolupráci všech tří klubů.
KCHCS nesouhlasil s našim návrhem. SHELTIE CLUB CZ se rozhodl zavést vlastní databázi, která bude spuštěna v druhé polovině letošního roku. Více podrobností jste mohli slyšet na členské schůzi.


Komunikace ohledně Genealogie


zpět