Pro

29

PF 2013

Napsal/a: K. Pankova

Všem našim členům a příznivcům přejeme do nového roku hodně zdraví, štěstí a úspěchů, nejen těch chovatelských.
SHELTIE CLUB CZ

ZKOUŠKY – Deliquent z Ďáblovy studánky složil ZMP1, do sekce pasení přidána nová tabulka všech šeltií se zkouškami z pasení, autor Marcela Hejduková. Děkujeme! Tabulka bude postupně přepsána do aktuálního seznamu.