Zář

18

Zápis

Napsal/a: K. Pankova

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ČLENY – přidán zápis ze členské schůze konané 8. 9. 2012 v Pardubicích
KLUBOVÉ AKCE – přidány nové informace k semináři vystavování s paní Ing. L. Brychtovou