Bře

30

Zápisy

Napsal/a: K. Pankova

Odkaz na dotazník pro podložení bakalářské práce – zdravotní problémy šeltií

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ČLENY – přidán zápis z členské i výborové schůze